جوجه و مرغ زینتی

فروش انواع جوجه و مرغ زینتی تخم گذار از نژاد های مختلف(لهستانی،امپراطور...)

فروش انواع جوجه و مرغ زینتی تخم گذار از نژاد های مختلف(لهستانی،امپراطور...)
پرورش انواع جوجه با نژاد های مختلف
فروش مرغ و خروس

بایگانی
آخرین مطالب

بسمه تعالی 


از انجا که امروزه زیبایی نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها دارد و همچنین هر انسانی به حیوانات خانگی احتیاج دارد پس این دو را در هم تلفیق نمودیم و اینگونه جوجه مرغ ها را که نژادی خاص دارند را البته با زحمت زیاد تکثیر نمودیم در عین حالی که پرندگانی بسیار زیبا هستند و پاهایی پر دار و کاکلی زیبا دارند همچون جوجه مرغ های دیگر اهلی و تخم گذارند باعث افتخار ماست تا تولیداتمان را در اختیارتان قرار دهیم